PRISER
Maledage med børn i børnehave, skole og SFO, pr dag 4.200 kr.
Maledage i vuggestue, pr dag  3.400 kr.
Personaleundervisning, 3 timer 4.900 kr.
Personaleundervisning, 6 timer 7.000 kr.
Privatundervisning, 1 time 2.000
Privatundervisning, 2-3 timer 3500

Alle priser er ex moms men inkl. materialer.

Transport og hotelophold lægges til prisen ved projekter udenfor Storkøbenhavn.

KUNSTPROJEKTER MED BØRNEHAVEBØRN
Børnehavebørnene lærer færdigheder og får succesoplevelser.
Der arbejdes hovedsaligt med iagttagelsestegning. Der er plads til fordybelse i hver opgave.
Hver undervisning består af: fingergymnastik, dagens arbejde, se på billederne.
Børnene maler i små aldersopdelte grupper (8 børn) ca. 30 minutter hver dag i 3-4 dage.
Produkterne kan være små akvarelbilleder eller store fælles akrylbilleder til udsmykning.
Varighed: en uge eller enkeltdage
Deltagerantal: Max. 7 hold a 8 børn om dagen

KUNSTPROJEKTER MED SKOLEBØRN
Skolebørnene lærer færdigheder og får succesoplevelser. Hvert barns billede bliver smukt og særligt og indgår samtidig i en sammenhæng med de andre børns billeder.
Det giver en overvældende flot virkning.
Jeg sikrer succes ved: Afgrænsede opgaver med plads til individuelle valg og kombination af iagttagelsestegning og mønstre.
Holdstørrelse ca. 20. (en klasse) Jeg kan arbejde med 2-3 hold om dagen.
Hvert hold arbejder 1 1/2 time om dagen. Børnehaveklasser 1 time.
Produkterne kan være akvarelbilleder eller store fælles akrylbilleder til udsmykning.
Varighed: En uge eller enkeltdage
Deltagerantal: 40 – 60 børn om dagen

KUNSTPROJEKTER MED VUGGESTUEBØRN
Børnene får en opgave hver dag, motiverne er streger og cirkler, en gren, en sten.  De mindste børn skribler, de lidt ældre tegner.
Der er plads til undersøgelser og eksperimenter.
Jeg bestræber mig på ro, venlighed og god kontakt i malerummet.
Børnene maler i små grupper(4-6 af gangen ), der er en voksen, de kender godt tilstede.
Der males ca. et kvarter, det er koncentrationstiden for 1 1/2 -3 årige.
Der males nogle dage i træk, 3-4 dage er rigtig godt, så får børnene trygheden ved at kende arbejdsgangen. Ugen afsluttes med en udstilling.
Produkterne kan være små akvarelbilleder eller store fælles akrylbilleder til udsmykning.
Varighed: 3-4 maledage og en ophængningsdag eller enkeltdage
Deltagerantal: 6-7 hold a 4-6 børn pr dag

UNDERVISNING AF INSTITUTIONSPERSONALE
Til støtte af børns kunstneriske udfoldelser.
Målgruppe: pædagoger, lærere, billedkunstlærere.
Kurset veksler mellem:

  1. Teoretisk undervisning i børns tegneudvikling og hvordan voksne støtter børnene i denne, færdiggørelse af billeder og dokumentation.
  2. Praktiske maleopgaver med plads til fordybelse, herunder materiale- og farvelære. Konkret køreplan til, hvordan deltagerne arbejder videre med børnene.

 

Billedkunstner Britta Johanson

 
2